نانوامولسیون ها امولسیون‌هایی با اندازه نانو هستند که برای بهبود انتقال مواد فعال دارویی تولید می‌شوند. دلایل متعددی وجود دارد که چرا نانوامولسیون‌ها برای توسعه داروهای جدید مهم هستند. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته شده است که چگونه نانوامولسیون‌ها می‌توانند به متخصصان داروسازی کمک کنند تا بر اشکالات و چالش‌های رایج مرتبط با روش‌های مرسوم کشف دارو غلبه کنند.

نانوامولسیون‌ چیست؟

نانوامولسیون‌ها برای بهبود روش‌های تحویل مواد فعال دارویی تولید می‌شوند. آنها سیستم ایزوتروپیک پایدار از نظر ترمودینامیکی هستند که در آن دو مایع غیرقابل اختلاط با استفاده از یک عامل امولسیون کننده، یعنی سورفکتانت و کوسورفکتانت، برای تشکیل یک فاز واحد مخلوط می‌شوند.

چرا نانوامولسیون‌ها برای کشف دارو مهم هستند؟

نانوامولسیون‌ها می‌توانند فراهمی زیستی داروهایی را که به راحتی در آب محلول نیستند، بهبود بخشند. با کاهش اندازه ذرات ماده فعال در مقیاس نانومتری، دارو به راحتی جذب جریان خون می‌شود و اثربخشی آن افزایش می‌یابد. علاوه بر این، نانوامولسیون‌ها می‌توانند برای محافظت از داروهای حساس در برابر تخریب استفاده شوند و می‌توانند به عنوان یک سیستم تحویل برای دارورسانی هدفمند استفاده شوند.

نانوامولسیون‌ها برای لیپوزوم‌ها مهم هستند، زیرا می‌توان از آن‌ها برای محصور کردن لیپوزوم‌ها و محافظت از آن‌ها در برابر تخریب و افزایش پایداری و ماندگاری آن‌ها استفاده کرد. همچنین می‌توان از نانوامولسیون‌ها برای افزایش نفوذ لیپوزوم‌ها از طریق پوست استفاده کرد که برای انتقال دارو از طریق پوست مهم است. علاوه بر این، از نانوامولسیون‌ها می‌توان برای افزایش ظرفیت بارگیری لیپوزوم‌ها استفاده کرد، که اجازه می‌دهد تا غلظت بالاتری از ماده فعال تحویل داده شود. به طور کلی، نانوامولسیون‌ها را می‌توان برای بهبود کارایی و اثربخشی دارورسانی لیپوزومی استفاده کرد.

نانوامولسیون‌ها برای داروهای داخل وریدی حیاتی هستند زیرا می‌توانند حلالیت و پایداری داروهای آبگریز را که معمولاً در آب محلول نیستند، بهبود بخشند. با کاهش اندازه ذرات ماده فعال در مقیاس نانومتری، این داروها می‌توانند به راحتی در آب حل شوند و به آنها اجازه تزریق داخل وریدی را می‌دهد. علاوه بر این، از نانوامولسیون‌ها می‌توان برای محافظت از داروهای حساس در برابر تخریب، مانند اکسیداسیون، استفاده کرد و می‌تواند برای دارورسانی هدفمند با کونژوگه کردن دارو به سطح نانوامولسیون استفاده شود. این می‌تواند فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک و فراهمی زیستی دارو را افزایش دهد. به طور کلی، نانوامولسیون‌ها می‌توانند کارایی، ایمنی و رژیم دوز داروهای داخل وریدی را افزایش دهند.

ایجاد نانوامولسیون با هموژنیزاسیون فشار بالا 

همگن سازی با فشار بالا فرآیندی است که برای ایجاد نانوامولسیون‌ها استفاده می شود که این کار با کاهش اندازه ذرات ماده فعال در مقیاس نانومتری میسر می‌شود. کاهش اندازه ذرات یکی از جنبه‌های مهم توسعه داروی جدید است زیرا می‌تواند فراهمی زیستی و اثربخشی داروهای ضعیف محلول در آب را بهبود بخشد. با کاهش اندازه ذرات ماده موثره در مقیاس نانومتری، دارو می‌تواند راحت‌تر در جریان خون جذب شود و اثربخشی آن افزایش یابد. علاوه بر این، کاهش اندازه ذرات می تواند برای محافظت از داروهای حساس در برابر تخریب استفاده شود و می تواند به عنوان یک سیستم تحویل برای تحویل هدفمند دارو مورد استفاده قرار گیرد. کاهش اندازه ذرات می‌تواند به افزایش حلالیت داروها کمک کند که منجر به افزایش فراهمی زیستی و متعاقباً اثربخشی دارو می شود. علاوه بر این، کاهش اندازه ذرات می تواند سطح دارو را افزایش دهد. که می‌تواند منجر به سرعت بالاتر انحلال و جذب شود. این همچنین می تواند پایداری دارو را با کاهش خطر تجمع و بارش بهبود بخشد.

همگن سازی فشار بالا با عبور مخلوط فازهای روغن و آب از طریق هموژنایزر فشار بالا انجام می شود که از یک پمپ فشار بالا برای ایجاد جریان پرفشار سیال استفاده می کند. سپس مخلوط از طریق یک دهانه کوچک مانند نازل عبور داده می شود. با اکثر هموژنایزرهای فشار بالا، این نیرو باعث ایجاد نیروهای برشی شدید می شود. با توجه به مدولار بودن فناوری BEE، کاویتاسیون و ضربه شدید نیز ممکن است برای کاهش بیشتر ذرات یا کاهش زمان فرآیند روی مخلوط اعمال شود. این نیروها قطرات فاز پراکنده را به قطرات کوچکتر می شکنند و در نتیجه یک نانوامولسیون پایدار تشکیل می شود. از هموژنیزاسیون فشار بالا می توان برای ایجاد نانوامولسیون هایی با اندازه قطرات در محدوده 20-200 نانومتر استفاده کرد. این فرآیند را می توان چندین بار تکرار کرد تا به اندازه قطرات حتی کوچکتر برسد.