بطری قرص جوشان 10 عددی و 20 عددی به همراه درب سیلیکاژل دار و فوم کاغذی

شرکت داروسازی شفاگستران مهر رضا تولید‌کننده‌ی قوطی قرص جوشان ده عددی و بیست عددی به همراه درب سیلیکاژل دار و فوم کاغذی می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر به بطری قرص جوشان مراجعه نمایید.

بطری قرص جوشان 10عددی و 20 عددی به همراه درب سیلیکاژل دار و فوم کاغذی

بطری قطره بینی به همراه درب و استاپر سایز ۱۰ سی سی و ۲۰ سی سی

شرکت داروسازی شفاگستران مهر رضا تولید‌کننده‌ی بطری قطره بینی به همراه درب و استاپر سایز ۱۰ سی سی و ۲۰ سی سی می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر به بطری قطره بینی مراجعه نمایید.

بطری و درب و استاپر قطره بینی سایز 10سی سی و 20سی سی