بسمه تعالی

خط مشی کیفیت

شرکت شفاگستران مهر رضا (ع) به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدکننده ی ملزومات بسته بندی اولیه و ثانویه مورد نیاز در صنعت داروسازی، قطره های مکمل خوراکی کودکان و محلولهای ضدعفونی کننده با کیفیت مطلوب در ایران، گام های بلندی را در جهت اجرا و تعهد به یک سیستم جامع مدیریت یکپارچه برداشته و سعی در ارتقاء کیفیت محصولات، توسعه فعالیت ها،‌ حفظ کرامت و صیانت از نیروی انسانی شاغل و نیز بکارگیری الگوی مناسب در جهت حفظ منابع و محیط زیست و ارزش های جامعه را دارد. در همین راستا شرکت خود را متعهد به فعالیت در چهارچوب زیر که در دسترس تمام ذینفعان سازمان است، می نماید:

  • تولید محصولات با کیفیت بر اساس استاندارهای GMP
  • بررسی و انتخاب محصولات جدید به منظور بهبود مستمر خدمات رسانی به جامعه
  • رعایت قوانین و مقررات، استانداردهای ملی، بین المللی و الزامات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و نهادهای مرتبط
  • آموزش مداوم جهت افزایش سطح دانش علمی و فنی کارکنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت
  • مدنظر قراردادن حقوق مصرف کنندگان به عنوان اولویت اول و جلب مشارت آنان برای رسیدن به رضایت و شادمانی
  • تلاش در جهت رسیدن و حفظ جایگاه اول شرکت در بازار با استفاده از استراتژی های تعریف شده سازمان
  • توسعه بازار و افزایش فروش محصولات

از آنجا که طراحی،‌ پیاده سازی و استقرار فعالیت های فوق که منجر به بهبود مستمر، افزایش کارائی و اثربخشی سازمان می شود بدون همکاری، همدلی و مشارکت کلیه کارکنان میسر نمی باشد از تمامی همکاران انتظار می رود تا ضمن آگاهی و درک مندرجات خط مشی، تلاش لازم را در جهت تحقق موارد ذکر شده مبذول دارند.