افتتاح کارخانه توسط

جناب آقای سیدعلی آقازاده

مانور آتش نشانی و فاصله گذاری اجتماعی کرونا

برگزاری جلسه‌ی آموزشی

با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی

معرفی شفاگستران مهر رضا (ع) به عنوان

شرکت دانش بنیان در خبرگزاری صدا و سیما

اجلاس سراسری

مدیران تاثیرگذار در اقتصاد کشور

سال ۱۴۰۰

نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما

سال ۱۴۰۱

نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما