نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شیشه ی قطره چکان (پیپت)

از کوچکترین سایز ( ۴۶ میلی متر) تا بلندترین سایز (۱۴۰ میلی متر) که بنا به سفارش مشتریان علاوه بر سایز های استاندارد  ۶۲ و ۷۷ میلی متر تولید می شوند. همچنین مدرج و غیر مدرج بودن و نوع چاپ شیشه های قطره چکان نیز بر اساس نیازهای مصرفی مشتریان و به سفارش ایشان و از طریق چاپ با رنگ های خوراکی صورت می گیرد.

از کوچکترین سایز(46میلی متر)تا بلندترین سایز(140میلی متر)که بنا به سفارش مشتریان علاوه بر سایز های استاندارد 62 و 77 میلی متر تولید می شوند.همچنین مدرج و غیر مدرج بودن و نوع چاپ شیشه های قطره چکان نیز بر اساس نیازهای مصرفی مشتریان و به سفارش ایشان و از طریق چاپ با رنگ های خوراکی صورت می گیرد.